STOP 4-7

Stop 4-7 voor de kinderen

 

De kinderen komen 10 keer een volledige schooldag samen met maximum 9 andere schoolkinderen. Hier leren ze enkele belangrijke vaardigheden: samenwerken, samen spelen, zichzelf onder controle houden bij kwaadheid, ruzies, verdriet en ze leren problemen oplossen en zich aangenamer te gedragen. Het kind krijgt na elke sessie een heen-en-weerschriftje mee waarin staat wat het die dag heeft geleerd.

 

We bieden tijdens de training een duidelijke structuur aan. Hierdoor weten kinderen snel wat er allemaal zal gebeuren, wat er mag en niet mag. Dit zorgt voor rust. We geven heel veel complimenten voor allerlei leuk en positief gedrag, hoe klein soms ook. Dit zorgt ervoor dat ze zich goed in hun vel voelen en dat ze sneller (gedrag) leren. Via allerlei activiteiten leren kinderen luisteren, gevoelens herkennen en benoemen, hun kwaadheid te controleren, ruzies op te lossen en samen te spelen. Deze vaardigheden kunnen ze gebruiken om op een aangename manier om te gaan met andere kinderen en met volwassenen.