STOP 4-7

Stop 4-7 voor de leerkrachten

 

Een goede samenwerking met de leerkrachten is nodig om er voor te zorgen dat kinderen ook het positieve gedrag laten zien in de klas en op de speelplaats. Vaak hebben kinderen de ondersteuning van de leerkracht nodig om vol te houden als leeftijdsgenootjes hen soms uitlokken om minder leuk gedrag te vertonen.

 

De leerkrachten komen 5 voormiddagen samen om rond het thema opvoeding in de klas te werken. Leerkrachten en begeleiders geven elkaar tips over hoe ze kunnen omgaan met vervelend gedrag op school. Ze leren een kind aan te sporen om zich aangenamer te gedragen en oefenen dit in de praktijk in.

 

De schoolbegeleider van het Stop 4-7-team neemt contact op met de leerkracht. De leerkrachten en zorgcoördinators ontvangen een bundel met tips. De schoolbegeleider bezoekt de klas een aantal keer om de leerkacht te ondersteunen bij het toepassen van de nieuwe aanpak.