Stop 4-7 voor ouders

 

Het gedrag dat de kinderen leren in de training of dat sterker wordt gedurende de training gaat zich niet zomaar vanzelf verplaatsen naar de thuis- of de schoolsituatie. 
Daar hebben deze kinderen hulp bij nodig van hun ouders en leerkracht.

 

De ouders komen 10 namiddagen samen om verschillende opvoedingsthema’s te bespreken. Hierbij praten we over zaken die soms moeilijk lopen in de opvoeding.
Ouders en begeleiders wisselen ideëen en tips uit met elkaar. We leggen onze kennis en deze van de ouders samen om een aantal ideeën te ontwikkelen die de kinderen kunnen stimuleren zich in een positieve richting te ontwikkelen. We praten o.a. over het geven van duidelijkheid aan kinderen, over aanmoedigen, over negeren en over problemen oplossen. Uit ervaring weten we dat ouders de groep als erg ondersteunend ervaren: andere ouders die hetzelfde meemaken als zijzelf. De tips worden met elke ouder apart thuis nog eens doorgenomen. Ouders krijgen een praktisch ‘help-je-zelfboekje’.

 

Ouders worden ook verwacht om enkele malen mee te werken in de kindgroep.
Kijken hoe hun kind reageert op de aanpak binnen de training kan soms helpen
om ideeën op te doen voor thuis. Zelf meewerken geeft een idee van welke houding jou als ouder ligt.

 

 

STOP 4-7