DISCLAIMER

Privacy Verklaring

Wettelijke bepalingen m.b.t. de websites van CKG Kapoentje vzw, vzw Het Verschil en vzw De Repoo.

Deze wettelijke bepalingen hebben betrekking op alle websites over de projecten die door voornoemde worden verzorgd.  U mag de informatie op de websites gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden.  CKG Kapoentje vzw, vzw Het Verschil, D'n Opvang, Het Ontmoetingshuis, Opvoedingswinkel Oostende en/of vzw De Repoo kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

 

Intellectuele eigendomsrechten.

De teksten, afbeeldingen en andere items op de websites worden door het auteursrecht beschermd.  Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CKG Kapoentje vzw, vzw Het Verschil, D'n Opvang, Het Ontmoetingshuis, Opvoedingswinkel Oostende en/of vzw De Repoo verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is.  U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring.

 

Aansprakelijkheid.

CKG Kapoentje vzw, vzw Het Verschil, D'n Opvang, Het Ontmoetingshuis, Opvoedingswinkel Oostende en/of vzw De Repoo streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren.  Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan CKG Kapoentje vzw, vzw Het Verschil, D'n Opvang, Het Ontmoetingshuis, Opvoedingswinkel Oostende  en/of vzw De Repoo hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

 

Privacy-beleid.

U kunt de websites vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over de organisatie, projecten en diensten, zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken.  Alleen als u wilt deelnemen aan evenementen of als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrieven en mailinglijsten, moet u uw persoonsgegevens meedelen.  Telkens als u persoonlijke informatie verstrekt, zullen CKG Kapoentje vzw, vzw Het Verschil, D'n Opvang, Het Ontmoetingshuis, Opvoedingswinkel Oostende  en/of vzw De Repoo ze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

 

Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens.

De persoonlijke gegevens die via de websites verzameld worden, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek.  Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van CKG Kapoentje vzw, vzw Het Verschil, D'n Opvang, Het Ontmoetingshuis, Opvoedingswinkel Oostende en/of vzw De Repoo, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie.  De informatie wordt louter voor interne doeleinden verwerkt en niet doorgegeven aan derden (behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten).

 

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens.

U hebt het recht de gegevens die via de websites over u geregistreerd werden in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren.  Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit de bestanden van CKG Kapoentje vzw,  vzw Het Verschil, D'n Opvang, Het Ontmoetingshuis, Opvoedingswinkel Oostende en/of vzw De Repoo verwijderd worden.  Contacteer ons op 059 25 53 00 indien u inzage wil of voor meer info over ons privacybeleid.

 

Onderaan elke mailing die u van CKG Kapoentje vzw, vzw Het Verschil, D'n Opvang, Het Ontmoetingshuis, Opvoedingswinkel Oostende en/of vzw De Repoo ontvangt vindt u een link om u uit te schrijven op onze mailinglijst.

 

Gebruik van cookies

De websites maken soms gebruik van 'cookies'.  Dit zijn kleine stukjes informatie die via uw browser worden doorgestuurd en bewaard op de harde schijf van uw computer of uw mobile toestel.  Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website.  U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u waarschuwt telkens als cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

 

Het vergaren van data en statistieken

Bij elk bezoek aan een website worden gegevens over de bezoekers bijgehouden op onze server en via Google Analytics (of andere 3rd party web statistics software).  De informatie die door ons en door Google bewaard wordt is de volgende: de bezochte pagina’s, besturingssysteem, schermresolutie, geolocatie, browserversie, zoekwoorden of links waarmee de bezoeker op onze website terechtkwam, Google Ad campagnes, enz.

 

Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog beter af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends, acties en campagnes te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen.