FAQ

- Welke opvangmogelijkheden biedt het CKG Kapoentje vzw?

 

- Zijn er opvangmogelijkheden tijdens de schoolvrije dagen?

 

- Wat houdt de ambulante werking in?

 

- Ik ben op zoek naar opvang voor mijn kind maar heb geen specifieke hulpvraag.
   Kan ik in het CKG terecht?

 

- Wie mag beroep doen op het CKG Kapoentje?

 

- Kan ik kleren of speelgoed doneren?

 

- Kan ik het CKG Kapoentje financieel steunen?

 

- Ik zit in een echtscheidingsprocedure. Bieden jullie bezoekruimte aan?

 

- Ik heb vragen omtrent het gedrag of de opvoeding van mijn tieners.

   Kunnen jullie mij daarbij helpen?

 

 

 

 

 

1. Welke opvangmogelijkheden biedt het CKG Kapoentje vzw?

 

Breed geschetst biedt het CKG twee vormen van opvang aan: dagopvang en residentiële opvang.

 

Dagopvang kan van enkele uren per dag tot 5 volledige weekdagen. De kinderen worden per leeftijd in een leefgroep ingedeeld die onder begeleiding staan van gekwalificeerde, professionele begeleiders. Elk kind krijgt in de leefgroep ook een individuele begeleider die de evolutie van het kind opvolgt en het aanspreekpunt is voor ouders en kind.

 

Residentiële opvang betekent dat het kind voor maximaal 6 weken permanent in de leefgroep blijft, dag en nacht. De kinderen slapen in een apart gedeelte van het centrum, de residentie. Dit is een huiselijk appartement waar de kinderen over hun eigen slaapkamers, leefruimte, sanitair en keuken beschikken.

 

Al onze opvang is gecombineerd met pedagogische begeleiding. Dit betekent dat we geen kinderen opvangen wanneer er geen hulpvraag is.

 

 

2. Zijn er opvangmogelijkheden tijdens de schoolvrije dagen?

 

Ook hier geldt dat opvang steeds in combinatie is met pedagogische begeleiding. Voor kinderen die in een module ambulante kinderopvang of residentiële opvang naar het CKG komen, voorzien we tijdens de schoolvakanties of schoolvrije dagen ook opvang.

 

De dagopvang is gesloten in de weekends en op feestdagen. De residentie blijft dan gewoon open. Een keer per jaar gaat het CKG in collectief verlof en is het centrum volledig gesloten.

 

 

3. Wat houdt de ambulante werking in?

 

Onze ambulante pedagogische werking houdt in dat we naast de gesprekken en begeleiding aan huis, uw kind of kinderen opvangen in de dagopvang van het centrum.

 

 

4. Ik ben op zoek naar opvang voor mijn kind maar heb geen specifieke hulpvraag. Kan ik in het CKG terecht?

 

Nee, het CKG Kapoentje voorziet enkel in opvang in combinatie met pedagogische begeleiding. Voor reguliere opvang verwijzen we graag door naar D’n Opvang.

 

 

5. Wie mag beroep doen op het CKG Kapoentje?

 

Elke ouder die hulpvragen heeft omtrent de opvoeding van zijn of haar kinderen tussen 0 en 12 jaar.

 

Elke dienst kan een gezin doorverwijzen naar het CKG Kapoentje vzw in overeenkomst met het betrokken gezin, als men van mening is dat het CKG Kapoentje vzw hulp kan bieden op de noden van het gezin.

 

 

6. Kan ik kleren of speelgoed doneren?

 

Ja, dat kan zeker. We herverdelen via Het Ontmoetingshuis kledij, speelgoed en huisraad aan onze gezinnen die het nodig hebben. Om hygiënische redenen aanvaarden we geen knuffels.

 

Voor meer informatie hierover, neem contact op met het CKG Kapoentje vzw.

 

 

7. Kan ik het CKG Kapoentje financieel steunen?

 

Het CKG Kapoentje vzw verwelkomt alle financiële bijdragen. Meer informatie vindt u hier.

 

 

8. Ik zit in een echtscheidingsprocedure. Bieden jullie bezoekruimte aan?

 

Dat hangt er vanaf of het bezoek al dan niet onder toezicht moet verlopen. We bieden geen bezoekruimte aan wanneer het bezoek onder toezicht dient te verlopen.

 

Ouders die geen toezichtverplichting hebben, kunnen voor bezoekruimte terecht in Het Ontmoetingshuis.

 

 

 9. Ik heb vragen omtrent het gedrag of de opvoeding van mijn tieners. Kunnen jullie mij daarbij helpen?

 

Voor allerhande vragen omtrent tieners kan je terecht in Het Ontmoetingshuis en De Opvoedingswinkel. Ook tieners zelf zijn altijd welkom voor antwoorden op hun vragen. Daarnaast kunnen ze steeds terecht bij het JAC.