HULPAANBOD

Het begeleidingsproces

 

Hoe verloopt het begeleidingsproces nu concreet?

 

Aanmelding

De eerste fase van de begeleiding is de aanmelding. Wanneer ouders of diensten het CKG contacteren met een hulpvraag, start het aanmeldingsproces. De aanmelding kan telefonisch of fysiek in het CKG gebeuren. Vervolgens wordt de aanmeldingsvraag besproken op de vergadering van het intaketeam. Dit gebeurt elke maandag door het intaketeam en de directie.

 

Verkennend gesprek

Na het bespreken van de aanmeldingsvraag op het intaketeam, wordt een verkennend gesprek gehouden met het gezin en iemand van het intaketeam. Deze gesprekken kunnen plaats vinden aan huis of in het centrum. De intakeverantwoordelijke beluistert opnieuw de hulpvraag. Er wordt besproken of het CKG de gepaste dienst is om het gezin te begeleiden en welke module het meest geschikt is. Indien het CKG niet de juiste dienst is voor de hulpvraag, verwijst men de hulpvraag door naar de geschikte dienst.

 

Intake

In de volgende fase komt de intakeverantwoordelijke aan huis met de gezinsbegeleider die aan het gezin is toegewezen. De gezinsbegeleider maakt kennis met het gezin en de module wordt opgestart. De kinderen worden zo snel mogelijk bij het proces betrokken. Aan de hand van een gepersonaliseerd kindboekje en kinderrechtenspel legt de gezinsbegeleider aan het kind of de kinderen uit wat ze mogen verwachten.

 

Wanneer de begeleiding onder een opvangmodule valt, krijgen het kind en zijn of haar gezin ook een individuele begeleider in de leefgroep. Hij of zij volgt de vorderingen van het kind nauwgezet op.

 

Begeleiding

Wanneer de intake is afgerond, begint de effectieve begeleiding. De gezinsbegeleider en het gezin leggen samen vast welke doelstellingen ze willen bereiken. De duur en intensiteit van de begeleiding hangt af van de module.

 

Wanneer in de loop van de begeleiding blijkt dat de module niet optimaal is aangepast aan de noden van het gezin, schakelt men over op een andere module of start een combinatie van modules.

 

Na de begeleiding

Aan het eind van de begeleiding wordt de module afgesloten. Indien het duidelijk is dat vervolghulp nodig is, overlegt de gezinsbegeleider met het gezin, het team en de directie om de module eenmalig te verlengen of een nieuwe module op te starten.