HISTORIEK

Bijzondere jeugdzorg in Bredene en De Haan (1987-2001)

 

Patrick Blondé en Lies Chromiak namen op 1 juli 1987 VZW Het Kapoentje over. Het Kapoentje was destijds een voorziening in de bijzondere jeugdzorg. Ze begonnen met 9 kinderen thuis in Bredene in afwachting van de afwerking van de nieuwe locatie. Op 21 juli 1987 verhuisden ze naar de Bretoenselaan in De Haan. In 1989 kregen ze het gezelschap van Hilde Cattrysse.

 

De capaciteit van Het Kapoentje nam toe, van 9 naar 10 kinderen en extra personeel. Om aan het groeiend huishouden tegemoet te komen, verhuisde de organisatie naar de Grotestraat 144 waar vandaag nog steeds De Repoo is gehuisvest.

 

Om de werking financieel te ondersteunen, organiseerde het Kapoentje jaarlijks evenementen als de Kapoentjesfeesten en de stands op Trammelant en Vlissegem Kermis.

 

 

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (2001-heden)

 

In de vroege jaren 2000 diende Het Kapoentje een aanvraag in bij Kind en Gezin tot erkenning als Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG). In 2001 schakelde Het Kapoentje over van bijzondere jeugdzorg naar CKG.

 

In de beginjaren van het CKG werd er op 2 locaties gewerkt. De residentie werd ondergebracht in het bestaande gebouw in De Haan waar Patrick over het dagelijkse reilen en zeilen ging. Lies verhuisde met de dagopvang en de mobiele begeleidingen naar de Brabantstraat in Oostende.

 

Het CKG Kapoentje is doorheen de jaren in capaciteit gegroeid van 50 kinderen naar 64. Op vandaag werken er 34 mensen voor het CKG.

 

 

Nevenprojecten

 

In de loop van de jaren groeiden vanuit het CKG verschillende projecten die elk op hun manier een antwoord proberen te bieden op de problematiek van kansarmoede.

 

Het eerste project dat werd gelanceerd was Kinfo, nu De Opvoedingswinkel. Daarop volgde Woonzorg Het Verschil, waar gezinnen in hun totaliteit werden gehuisvest. In Initio werd gepoogd om de digitale kloof te versmallen.

In Het Verschil vzw worden doelgroepmedewerkers ingezet om gezinnen met kleuters te activeren inzake kleuterparticipatie, vrije tijd, tewerkstelling en opleiding.

 

Het Ontmoetingshuis Oostende is een organisatie waar ouders en kinderen elkaar op een ongedwongen, laagdrempelige manier kunnen ontmoeten. Hierdoor wordt hun sociaal netwerk versterkt, komen ze in aanraking met het welzijnsaanbod in de regio en ondervinden ouders een bevestiging van hun vaardigheden als ouder. Het Ontmoetingshuis wordt maandelijks door 450 mensen bezocht.

 

De Repoo is ontstaan vanuit de overtuiging dat iedereen recht heeft op en nood heeft aan vakantie. De Repoo biedt aan voordelige tarieven en via vakantieparticipatie de kans aan iedereen om op vakantie te gaan.

 

D’n Opvang is het recentste project. Het idee komt uit de Oudergroep van Het Ontmoetingshuis die het gebrek aan flexibiliteit en laagdrempeligheid van particuliere kinderopvang aanklaagden. D’n Opvang probeert hier een antwoord op te bieden met 4 flexibele plaatsen, een huisreglement dat is opgesteld met de ouders en een opleidingsprogramma voor jonge ouders die hun kind kunnen meebrengen naar hun opleiding. Tegelijk biedt D’n Opvang plaats aan de kinderen van 14 particulieren. Naast flexibele reguliere kinderopvang, wil D’n Opvang ook het stigma over kansarme ouders doorbreken door ze samen met modale ouders te laten deelnemen aan de kinderopvang.