TRAININGSPROGRAMMA

Stop 4-7

 

Voor wie?

We richten ons op alle gezinnen die moeilijkheden ervaren in de dagelijkse omvang met hun kind.  Wanneer u zich als ouder of leerkracht zorgen maakt over fysieke en verbale agressie of moeilijk of antisociaal gedrag van uw kind of leerling, kunt u hiervoor terecht bij Stop 4-7.

 

Stop 4-7 is een programma met ambulante pedagogische training in groepsverband voor ouders met hun kinderen van 4 tot en met 7 jaar en medewerkers van de school. Dit betekent dat de training plaatsvindt op locatie, op school en thuis naast de trainingsdagen in groep.

 

Ook kinderen met ADHD of een lichte vormen van autismespectrumstoornis zijn gebaat bij het programma. Extra hulp, zeker op lange termijn, kan wel aangewezen zijn.

 

Wat doen we?

Stop 4-7 is een sterk wetenschappelijk onderbouwd programma. Er is nog steeds een intense samenwerking met de Universiteit Gent. Het programma vertrekt vanuit de veronderstelling dat gedragsproblemen direct en indirect worden beïnvloed door allerlei factoren. Het programma is gericht op het kind, de ouders en de leerkrachten omdat een gecombineerde training van leerkracht, ouder en kind de beste kans op slagen biedt.

 

De training is kort, 10 weken met daarna 6 maanden opvolging als ouders of leerkrachten hier nood aan hebben. Het doel van de training is niet alle problemen op te lossen maar ouders en leerkrachten het gevoel geven dat ze alleen verder kunnen, eventueel met lichte ondersteuning.

 

Deelnemen?

Scholen, CLB’s of ouders nemen contact op met het CKG om hun kind of leerling in het programma in te schrijven.

 

Het programma is gratis voor alle deelnemers.