CENTRUM PLUS

Voor scholen

 

Het CKG voorziet speciale trainingsdagen op vraag van scholen. Deze dagen kennen verschillende onderwerpen aangepast aan de noden van de school. In het verleden zijn sessies  gehouden omtrent omgaan met kinderen die moeilijk verdrag vertonen of die een autismespectrumstoornis hebben of gediagnosticeerd zijn met ADHD.

 

Er wordt zowel aandacht besteed aan de theorie als aan de praktijk. Scholen kunnen vrijblijvend op voorhand cases voorzien die in de training worden uitgewerkt.

 

Deze sessies worden steeds begeleid door aangepast educatief materiaal.

 

De trainingsprogramma’s voor scholen zijn betalend.

 

Voor meer info over deze trainingen, kan contact worden opgenomen met het CKG Kapoentje vzw.

c+