TRAINING

Opvoeden is een dynamisch proces.

 

Omdat men al doende leert, biedt Het Kapoentje trainingsprogramma’s aan waarin op een toegepaste manier aan de specifieke noden van een kind of gezin gewerkt wordt. In deze programma’s staat een praktische samenwerking tussen ouders, begeleiders en kinderen centraal.

 

Afhankelijk van de specifieke hulpvraag, kunt u terecht bij:

  • Stop 4-7
  • Centrum Plus

 

Voor scholen zijn trainingsprogramma’s op maat beschikbaar.